เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมของ คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดงเจน

อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


 ระหว่างวันที่ 13-19​ สิงหาคม​ 2562​  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดงเจน​ ศส.ปชต.ตำบลดงเจนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย​ ให้ประชาชนตำบลดงเจน​ ในพื้นที่ตำบลดงเจน​  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาธิปไตย ณ พื้นที่ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว​ จังหวัดพะเยา  จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 270 คน 
เข้าชม : 456


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมของ คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดงเจน 20 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน.ปรำปี2562 14 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลดงเจน จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำขนมไทย 14 / ก.ค. / 2562
      นที่27-31 พฤษภาคม 2562. กศน. ตำบลดงเจนเปิดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำขนมไทย 10 / มิ.ย. / 2562
      วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 10 / มิ.ย. / 2562