เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


 วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1  ให้กับกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ ของ กศน. ตำบลดงเจน จำนวน 20 คน ณ กศน.ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เข้าชม : 482


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมของ คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดงเจน 20 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน.ปรำปี2562 14 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลดงเจน จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำขนมไทย 14 / ก.ค. / 2562
      นที่27-31 พฤษภาคม 2562. กศน. ตำบลดงเจนเปิดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำขนมไทย 10 / มิ.ย. / 2562
      วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 10 / มิ.ย. / 2562