เนื้อหา : กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ทอดผ้่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เสาร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2558


กศน.ตำบลดงเจน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว จะดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ กศน.ตำบลดงเจน หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเจน อำเภอเมืองภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ จัดหาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลดงเจน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จึงประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา กศน.ดงเจน ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า พร้อมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

เข้าชม : 1044


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แปรรูปผ้าทอมือ 11 / พ.ค. / 2560
      รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 4 / พ.ค. / 2560
      ศึกษาดูงาน 4 / พ.ค. / 2560
      จัดกิจกรรมสอนเสริม 17 / ก.พ. / 2558
      ทอดผ้่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 31 / ม.ค. / 2558