[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
4 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดโครงงานนักศึกษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาวพร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาและได้
20 / ส.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กิจกรรมของ คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดงเจน
วันที่ 13-19 สิงหาคม การดำเนินกิจกรรมของ ศสป.ปชต.ตำบลดงเจน
14 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน.ปรำปี2562
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และการทำบุญถวานเทียน 9 วัด
14 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลดงเจน จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำขนมไทย
วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนจัดรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
นที่27-31 พฤษภาคม 2562. กศน. ตำบลดงเจนเปิดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำขนมไทย
นที่27-31 พฤษภาคม 2562. กศน. ตำบลดงเจนเปิดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำขนมไทย
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
วันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาวได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาว จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาวประจำปี 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาว จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาวประจำปี 2562
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
นที่ 8 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจน จัดกิจกรรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นที่ 8 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจน จัดกิจกรรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
นที่ 6 พฤษภาคม 2562 ครู กศน.ตำบลดงเจน เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
10 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
เข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจทำความสะอาดรอบๆบริเวรที่ว่าการอำเภอภูกามยาว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจทำความสะอาดรอบๆบริเวรที่ว่าการอำเภอภูกามยาว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้งของ กศน.ตำบลดงเจน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลและนักศึกษา กศน.ตำบลดงเจน ร่วมกันประชาสัทพันธ์ งาน การรณรงค์ปนะชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
เปิดกลุ่มอาชีพ กลุ่มชั้นเรียน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
กศน.ตำบลดงเจน เปิดกลุ่มชั้นเรียน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผผ้าทอ ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2562
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
เปิดกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพวงกุญแจจากไหมพรม
กศน.ตำบลดงเจน เปิดกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพวงกุญแจจากไหมพรม
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลดงเจน ในเดือนมกราคม 2562
พัฒนา กศน.ตำบลดงเจน โดยนีกศึกษา กศน.ตำบลดงเจน
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลดงเจนร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสันป่ากอก ม.9 ตำบลดงเจน
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562. กศน.ตำบลดงเจนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการส่งเสริมประชาธิปไตยและการรู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมายและกลไกบริหารราชการ
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กีฬษสี กศน.จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 มกราคม 2562 ครู กศน.ตำบลดงเจนนำนักศึกษาเข้าร่วมกีฬนา กศน.เกมส์ ปี 62
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
ครู กศน.ตำบลดงเจนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562
21 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 25 มกาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากการประกวด ศส.ปชต.ระดับจังหวัด
วันที่ 25 มกาคม 2562 กศน.ตำบลดงเจนรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากการประกวด ศส.ปชต.ระดับจังหวัด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

                                                                                         

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx